Kayaks

 
 
 
$
-
$
Oru Kayak - Inlet

Oru Kayak - Inlet

$1,199.00

Oru Kayak - Beach LT

Oru Kayak - Beach LT

$1,499.00

Oru Kayak - Bay ST

Oru Kayak - Bay ST

$1,999.00

Oru Kayak - Haven TT

Oru Kayak - Haven TT

$2,699.00

Moki I R-Deck (Removable Spraydeck)

Moki I R-Deck (Removable Spraydeck)

$1,240.00

Moki II R-Deck (Removable Spraydeck)

Moki II R-Deck (Removable Spraydeck)

$1,550.00

Moki-Lite

Moki-Lite

$1,085.00

Kayak Accessories

Oru Paddle

Oru Paddle

$129.00

Oru Kayak Float Bags

Oru Kayak Float Bags

$89.00

Oru Kayak Seat Wedge

Oru Kayak Seat Wedge

$39.99

Oru Pack

Oru Pack

$259.00

Oru Nylon Spray Skirt

Oru Nylon Spray Skirt

$99.00

Oru Pack for Inlet

Oru Pack for Inlet

$259.00

Level Six - Dog PFD

Level Six - Dog PFD

From

$45.00